Hertz á Íslandi er ein stærsta bílaleiga landsins. Hertz hefur markað þá stefnu að einbeita sér að því að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif starfseminnar og er stöðugt leitað leiða til að draga úr beinum og óbeinum umhverfisáhrifum fyrirtækisins.

Þetta felur í sér

Við munum velja bifreiðar og aðföng þeim tengdum í flota okkar út frá rekstrarlegri hagkvæmni, umhverfisáherslum framleiðandans og viðurkenndum úttektum óháðra aðila.

Við munum hægt og bítandi fjölga umhverfisvænum bílum s.s. twinbílum í flota okkar og gera tilraun með rekstur vetnisbíla m.t..t framtíðarþróunar á slíkum bílum.

Við munum einbeita okkur að því að upplýsa viðskiptavini okkar um mikilvægi “vistaksturs” og benda á leiðir til að lágmarka orkunotkun bílaleigubíla á meðan þeir eru í höndum leigutaka.

Við stefnum að því að allur úrgangur fyrirtækisins verði flokkaður, hann endurunninn eða endurnýttur en öðru fargað í samræmi við reglur og góðar venjur.

Við veljum birgja okkar í samræmi við fjárhagsleg markmið og stefnu fyrirtækisins að teknu tilliti til umhverfisstefnu birgja okkar.

Við leggjum áherslu á stöðugar umbætur í umhverfismálum og að fara að settum lögum og reglum sem gilda um rekstrarumhverfi fyrirtækisins á hverjum tíma.

Við leggjum áherslu á aukna þátttöku starfsmanna fyrirtækisins í umhverfismálum með reglulegri þjálfum og árlegum umhverfisdegi Hertz.

Við vinnum í anda ISO 14001 enda er það forsenda þess að Hertz hljóti og njóti vottunar samkvæmt staðlinum.

Kolefnisjafnaðu ferðalagið

Samstarf Hertz og Íslenska kolefnissjóðsins gerir viðskiptavinum Hertz kleift að vega upp kolefnislosun á ferðalögum sínum með gróðursetningu trjáa og öðrum verkefnum. Hertz var ein fyrsta bílaleigan á Íslandi sem gerði viðskiptavinum kleift að kolefnisjafna ferðalag sitt í samstarfi við Kolvið.

Kolefnissjóður Íslands (Kolviður) var stofnaður af Skógræktarfélagi Íslands og Umhverfisfélagi Íslands. Markmið Kolviðs er að draga úr magni koltvísýrings í andrúmsloftinu með því að binda kolefni í gróðri og jarðvegi. Upphæðin sem greidd er fer í skógræktarverkefni, svo sem gróðursetningu á trjáplöntum, á afmörkuðum svæðum  til langs tíma eða með allt að 90 ára samning við Kolvið. Gróðursetning og umsjón þessara skóga fer fram á vegum skógræktarfélaga á viðkomandi stað eða annarra verktaka. Verkið er vottað og endurskoðað af KPMG Iceland.

Fyrsti skógur kolefnissjóðsins er gróðursettur á Geitasandi á Suðurlandi. Viðskiptavinir Hertz tóku mikinn þátt í því gróðursetningarátaki!