Umhverfisstefna Bílaleigu Flugleiða, Hertz

Hertz á Íslandi er ein stærsta bílaleiga landsins og stefnir að því að vera leiðandi í sinni starfsgrein þegar kemur að umhverfismálum. Hertz hefur markað þá stefnu að einbeita sér að því að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif starfseminnar og er stöðugt leitað leiða til að draga úr beinum og óbeinum umhverfisáhrifum fyrirtækisins.

Við höfum einsett okkur að vera í fararbroddi fyrirtækja á sviði umhverfismála hér á landi og til að ná því stefnum við að því að vera vottuð eftir ISO 14001 staðli með fyrstu bílaleigum hér á landi.

Þetta felur í sér

  • Við munum velja bifreiðar og aðföng þeim tengdum í flota okkar út frá rekstrarlegri hagkvæmni, umhverfisáherslum framleiðandans og viðurkenndum úttektum óháðra aðila.
  • Við munum stöðugt fjölga umhverfisvænum bílum s.s. Tengiltvinnbílum og 100% rafmagnsbílum í flota okkar sem og vistvænum bensín og diesel bílum. Hertz á Íslandi ætlar sér að vera fremst allra bílaleiga á Íslandi í orkuskiptum.
  • Við munum minnka meðalútblástur CO2 frá flota Hertz um 12-15% á ári fram til ársins 2026. Meðal co2 útblástur flota Hertz árið 2030 verði kominn niður í 20.
  • Við munum einbeita okkur að því að upplýsa viðskiptavini okkar um mikilvægi “vistaksturs” og benda á leiðir til að lágmarka orkunotkun bílaleigubíla á meðan þeir eru í höndum leigutaka.
  • Við stefnum að því að allur úrgangur fyrirtækisins verði flokkaður, hann endurunninn eða endurnýttur en öðru fargað í samræmi við reglur og góðar venjur.
  • Við veljum birgja okkar í samræmi við fjárhagsleg markmið og stefnu fyrirtækisins að teknu tilliti til umhverfisstefnu birgja okkar.
  • Við leggjum áherslu á stöðugar umbætur í umhverfismálum og að fara að settum lögum og reglum sem gilda um rekstrarumhverfi fyrirtækisins á hverjum tíma.
  • Við leggjum áherslu á aukna þátttöku starfsmanna fyrirtækisins í umhverfismálum með reglulegri þjálfum og árlegum umhverfisdegi Hertz.
  • Við vinnum eftir ISO 14001 enda er það forsenda þess að Hertz hljóti og njóti vottunar samkvæmt staðlinum.
  • Við munum fyrir árslok 2022 kolefnisjafna alla starfsemi Hertz. Það verður gert með stuðningi við Kolvið, Votlendissjóð og uppsetningu Hertz Skógarins.

Aukin áhersla verði lögð á að bjóða leigutökum Hertz að kolefnisjafna ferðalag sitt með nýrri reiknivél sem tekur tillit til aksturs og stærðar bifreiðar sem viðkomandi hefur leigt. Hertz á Íslandi hefur boðið viðskiptavinum sínum síðan árið 2007, fyrst allra bílaleiga á Íslandi, að kolefnisjafna ferðalag sitt í samstarfi við Kolvið.

Kolefnisjafnaðu ferðalagið

Samstarf Hertz og Íslenska kolefnissjóðsins gerir viðskiptavinum Hertz kleift að vega upp kolefnislosun á ferðalögum sínum með gróðursetningu trjáa og öðrum verkefnum. Hertz var ein fyrsta bílaleigan á Íslandi sem gerði viðskiptavinum kleift að kolefnisjafna ferðalag sitt í samstarfi við Kolvið.

Kolefnissjóður Íslands (Kolviður) var stofnaður af Skógræktarfélagi Íslands og Umhverfisfélagi Íslands. Markmið Kolviðs er að draga úr magni koltvísýrings í andrúmsloftinu með því að binda kolefni í gróðri og jarðvegi. Upphæðin sem greidd er fer í skógræktarverkefni, svo sem gróðursetningu á trjáplöntum, á afmörkuðum svæðum  til langs tíma eða með allt að 90 ára samning við Kolvið. Gróðursetning og umsjón þessara skóga fer fram á vegum skógræktarfélaga á viðkomandi stað eða annarra verktaka. Verkið er vottað og endurskoðað af KPMG Iceland.

Fyrsti skógur kolefnissjóðsins er gróðursettur á Geitasandi á Suðurlandi. Viðskiptavinir Hertz tóku mikinn þátt í því gróðursetningarátaki!