Hertz á Íslandi er ein stærsta bílaleiga landsins. Hertz hefur markað þá stefnu að einbeita sér að því að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif starfseminnar og er stöðugt leitað leiða til að draga úr beinum og óbeinum umhverfisáhrifum fyrirtækisins.

Þetta felur í sér að:

  • Við munum velja bifreiðar og aðföng þeim tengdum í flota okkar út frá rekstrarlegri hagkvæmni, umhverfisáherslum framleiðandans og viðurkenndum úttektum óháðra aðila.
  • Við munum hægt og bítandi fjölga umhverfisvænum bílum s.s. twinbílum í flota okkar og gera tilraun með rekstur vetnisbíla m.t..t framtíðarþróunar á slíkum bílum.
  • Við munum einbeita okkur að því að upplýsa viðskiptavini okkar um mikilvægi “vistaksturs” og benda á leiðir til að lágmarka orkunotkun bílaleigubíla á meðan þeir eru í höndum leigutaka.
  • Við stefnum að því að allur úrgangur fyrirtækisins verði flokkaður, hann endurunninn eða endurnýttur en öðru fargað í samræmi við reglur og góðar venjur.
  • Við veljum birgja okkar í samræmi við fjárhagsleg markmið og stefnu fyrirtækisins að teknu tilliti til umhverfisstefnu birgja okkar.
  • Við leggjum áherslu á stöðugar umbætur í umhverfismálum og að fara að settum lögum og reglum sem gilda um rekstrarumhverfi fyrirtækisins á hverjum tíma.
  • Við leggjum áherslu á aukna þátttöku starfsmanna fyrirtækisins í umhverfismálum með reglulegri þjálfum og árlegum umhverfisdegi Hertz.
  • Við vinnum í anda ISO 14001 enda er það forsenda þess að Hertz hljóti og njóti vottunar samkvæmt staðlinum.